Categorie: Provinciaal nieuws

Voorstel alternatief aaisykjen

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) op vrijdag 4 maart in Wommels is gestemd over een voorstel van het hoofdbestuur aangaande een alternatief voor het aaisykjen. Nadat het College van Gedeputeerde Staten geen ontheffing...

Persbericht BFVW over ‘aaisykjen’

PERSBERICHT Wommels, 23 december 2015 BFVW ziet mogelijkheden voor een nieuwe ontheffing  Gisteravond heeft het voltallige hoofdbestuur van de BFVW (Bond Friese VogelWachten) zich gebogen over het Sovon rapport. In opdracht van de provincie...

Herinrichting Burd gaat van start

Herinrichting Swette-De Burd (Alde Feanen) is aan de laatste fase begonnen. Hierbij wordt de Noarder Burd opgewaardeerd als weidevogelgebied en krijgt de Súder Burd grotendeels een recreatieve functie. Het weidevogelgebied krijgt een optimale inrichting...

Alarmtellingen 2015

Met betrekking tot deze alarmtellingen ontvingen wij de volgende mededeling van de BFVW. Geacht bestuur, beste vogelwachters,   Hierbij ontvangen jullie een aankondiging voor de alarmtellingen 2015.   Het grootschalig maaien is hier en...

Waarschuwing voor hazenpest

De BFVW stuurt deze week een extra waarschuwing naar de 5.000 nazorgers. Op de Algemene Ledenvergadering in maart is al opgeroepen om voorzichtig met zieke en dode hazen om te gaan. Toen was er...