Categorie: Verenigingsnieuws

Veel oeverzwaluwen

Tijdens een vaartocht op een mooie vrijdagmiddag zag Dicky Jonker veel Oeverwaluwen bij de zwaluwwand Rengerspôlle. Naar schatting was zeker ⅔ van het aantal gaten bezet met nestelende zwaluwen. Vorige herfst zijn de gaten...

Waterpomp voor weidevogels

Fûgelwacht Grou heeft via de BFVW een waterpomp gekocht en ingezet voor het vernatten van het land, zodat er meer voedsel voor de vogels bereikbaar komt. Bij de veehouderij van Foppe en Nynke Boersma...

Filmavond gaat niet door

De filmavond fan de Fûgelwacht Grou op vrijdag 13 maart gaat gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet door. De filmavond wordt ook niet naar een andere datum verschoven; volgend jaar is de filmavond...

Bestuursleden gevraagd

Het bestuur van Fûgelwacht Grou kampt momenteel met een tekort aan bestuursleden. Vorig jaar zijn drie mensen gestopt met het bestuurslidmaatschap, daardoor zijn er nu nog drie bestuursleden. Dit aantal is onvoldoende om alle...

Geen koekactie dit jaar

De fûgelwacht Grou houdt dit jaar geen koekactie. Reden is de onderbezetting in het bestuur en een tekort aan vrijwilligers. Daardoor is het niet mogelijk om in het gehele dorp deur aan deur koeken...

Jeugd bezoekt boerderij Roorda

Vrijdag 17 mei was een groep kinderen van de Nij Djipskoalle op excursie bij boer Broer Roorda. Roorda ontvangt elk jaar in samenwerking met Fûgelwacht Grou een groep kinderen van de basisschool om die...

Eendenkorven in Pikmar

Vroeger stond de Pikmar vol met eendenkorven. Veel van die korven waren van postbode Lievenstro. Vorig jaar heeft Fûgelwacht Grou een begin gemaakt met het herstel van deze traditie. Er is wel een verschil:...