Categorie: Veldverslagen

Veldverslagen van Gerrit Jellema en Ruurd Koopmans

Broedvogels eiland Trijehûs 2017

Onze leden Gerrit Jellema en Ruurd Koopmans maakte een prachtig verslag van broedvogels op eiland Trijehûs in 2017. Broedvogels van Trijehûs verslag 2017 Door het noodzakelijk verkleinen van de bestandsgrootte van het oorspronkelijke document...

Broedvogels van It Eilân-West 2016

In het voorjaar van 2016 is It Eilân-West, in beheer bij de Provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea, geïnventariseerd op alle voorkomende broedvogels. De inventarisatie is uitgevoerd door vrijwilligers van It Fryske Gea....

Gele Kwikstaart

Broedvogels van de Wyldlannen 2016

In het voorjaar van 2016 is natuurreservaat de Wyldlannen, in beheer en eigendom bij de Provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea, geïnventariseerd op broedvogels. De inventarisatie is uitgevoerd door vrijwilligers van It Fryske...