Categorie: Waarnemingen

Ongewenst bezoek

Koude dagen in deze periode van voorjaar 2017.Niet alleen overdag. ‘s Avonds zakt de temperatuur nog meer en wil ik de warmte bij mijn werk op onze tuin van vtv Grouw vasthouden, is het...

IJsvogels

De laatste tijd komen er meerdere meldingen van ijsvogels in en rond Grou. Zo is door Renathe Hooghiemster een aantal keren een ijsvogel gespot bij het Nij Djip. Vandaag kregen we een melding van een...

Bijzondere waarneming

Bijzondere waarneming Op 6 december zag ik in de buurt van Grou een vogel ter grootte van een zanglijster, maar met een oranjerode borst. Ook het gedrag kwam sterk overeen met dat van een...

Weer kerkuil verkeersslachtoffer

Helaas vallen er onder de kerkuilen veel verkeersslachtoffers. Op 12 oktober werd een dode kerkuil aangetroffen op de A7 tussen Oud Beets en Drachten. De jonge mannetje was kort daarvoor op 23 september geringd...

knotwilgeend

Het is bekend dat wilde eenden soms de meest vreemde plaatsen uitzoeken om te broeden. Bekend is het voorbeeld waarbij een eend in een tuinkas zat te broeden op het volkstuincomplex in Grou. Waarschijnlijk...

Verkeersslachtoffers

Er sneuvelen veel vogels door het verkeer. Niet alleen langs de snelwegen, maar ook langs de binnenwegen. Afgelopen weken zijn er al veel dode wilde eenden gesignaleerd. Deze zijn extra kwetsbaar in het broedseizoen...

Roodkeelduiker

Op zondagmorgen 7 februari 2016 werd in de Rjochte Grou door Renée Slooff een vogel waargenomen die nog niet eerder door haar was gesignaleerd. Renée Slooff: Deze vogel trok mijn aandacht, omdat het op een...

IJsvogel gespot

Van meerdere kanten komt het bericht dat er weer een ijsvogeltje bij de Rjochte Grou bivakkeert, Renee Sloof wist het volgende te melden op Facebook: Vanochtend een ijsvogel vrouwtje bij mij achter aan de...

Paartje Grote Zaagbek

Zaterdag 16 januari zag Dicky Jonker een paartje Grote Zaagbek zwemmen in de Groundaem. Op vrijwel dezelfde plaats heeft vorig jaar ook een paartje Grote Zaagbek enkele dagen gebivakkeerd. Deze watervogel komt nauwelijks meer voor...