Categorie: Waarnemingen

Verkeersslachtoffers

Er sneuvelen veel vogels door het verkeer. Niet alleen langs de snelwegen, maar ook langs de binnenwegen. Afgelopen weken zijn er al veel dode wilde eenden gesignaleerd. Deze zijn extra kwetsbaar in het broedseizoen...

Roodkeelduiker

Op zondagmorgen 7 februari 2016 werd in de Rjochte Grou door Renée Slooff een vogel waargenomen die nog niet eerder door haar was gesignaleerd. Renée Slooff: Deze vogel trok mijn aandacht, omdat het op een...

IJsvogel gespot

Van meerdere kanten komt het bericht dat er weer een ijsvogeltje bij de Rjochte Grou bivakkeert, Renee Sloof wist het volgende te melden op Facebook: Vanochtend een ijsvogel vrouwtje bij mij achter aan de...

Paartje Grote Zaagbek

Zaterdag 16 januari zag Dicky Jonker een paartje Grote Zaagbek zwemmen in de Groundaem. Op vrijwel dezelfde plaats heeft vorig jaar ook een paartje Grote Zaagbek enkele dagen gebivakkeerd. Deze watervogel komt nauwelijks meer voor...

Familie boomklevers in de tuin

Van dorpsgenoot Renée Slooff aan de Buorkerij ontvingen we op maandag 17 augustus het volgende bericht: Ik heb vandaag een familie (ik heb er 3 tot 4 gezien, mogelijk waren er meer) boomklevers in mijn...

Jonge kerkuilen vallen uit nest

In een van de loodsen van voorheen Halbertsma’s fabrieken (Faber pallets) hebben kerkuilen een nestgelegenheid gevonden tussen de dakplaten van de loods. Dit ontdekten Gerrit Jellema Yzn en Age Kleinhuis toen zij op zoek...

Boerenzwaluw keert terug op oude nest

Meestal komen de zwaluwen na de overwinteringsperiode in Afrika weer terug op hun oude nest. Het bewijs hiervoor werd  geleverd toen een dode geringde boerenzwaluw werd gevonden op luttele meters afstand van de plaats waar...

Jonge ransuilen

Bij de familie Wartena in Grou zijn jonge ransuilen waargenomen. Mevrouw Aaltje Wartena wist een takkeling op de foto te zetten. Ransuilen zijn bijzonder onopvallend en worden dan ook zelden gezien. Des te groter...

Nestkasten gecontroleerd

Op 27 mei hebben Age Kleinhuis en Jaap Jellema nestkasten gecontroleerd in het Wilhelminapark en bij de voormalige bb-bunker. Het bleek dat 75 % van de nestkasten was bezet door koolmees (blokmies) of pimpelmees blaumies)....

Meeste kerkuilenkasten onbezet

Op 11 mei zijn Gerrit Jellema, Age en Daniël Kleinhuis  op inspectie geweest langs de kerkuilenkasten die op diverse plaatsen rondom Grou zijn aangebracht. Het resultaat was dat in een van de kasten jonge kerkuilen zaten...