Categorie: Waarnemingen

Nestkasten gecontroleerd

Op 27 mei hebben Age Kleinhuis en Jaap Jellema nestkasten gecontroleerd in het Wilhelminapark en bij de voormalige bb-bunker. Het bleek dat 75 % van de nestkasten was bezet door koolmees (blokmies) of pimpelmees blaumies)....

Meeste kerkuilenkasten onbezet

Op 11 mei zijn Gerrit Jellema, Age en Daniël Kleinhuis  op inspectie geweest langs de kerkuilenkasten die op diverse plaatsen rondom Grou zijn aangebracht. Het resultaat was dat in een van de kasten jonge kerkuilen zaten...

Toerswellen wer yn Grou

Op 6 maaie binne der wer toerswellen sjoen yn Grou. Oft dit de earste binne, is net bekend. In lytse kloft fan sa’n acht toerswellen (ek wol neamd: gierswel, gûlswel, piipswel, piperswel, tongerswel, wikelswel)...

Volop jonge kieviten

De laatste weken zijn veel jonge kieviten uit het ei gekropen. Sommigen laten zich redelijk fotograferen, zoals deze jonge kievit die Dicky Jonker voor de lens kreeg in de Auke Hennesmar in het Grouster Leechlân....

Draaihals vliegt tegen ruit

Op 4 mei is bij de familie Van der Mei een Draaihals (Fries: Draainekke) tegen een ruit gevlogen. Het vogeltje heeft dit niet overleefd. Een Draaihals is een redelijk zeldzaam vogeltje in onze contreien. Het...

Tapuiten

De afgelopen week zijn rond Grou tapuiten gesignaleerd. De Tapuiten (Heidehipper) zijn op trek naar hun broedgebieden (heide en duinen) en worden daarbij ook op andere plekken gezien. Johan Bakker en zijn dochter Meggy Huizinga...

Eerste boerenzwaluwen

Afgelopen week zijn de eerste boerenzwaluwen (Barn Swallow, Hirundo rustica) weer in Grou gesignaleerd. Na een overwintering in Afrika en een lange reis zijn ze weer in hun broedgebied gearriveerd. Een teken dat de lente...

Boom met nest kerkuil omgewaaid

Op donderdag 2 april ontdekte Germ van den Burg, districtshoofd Midden bij It Fryske Gea, dat een boom met een nest van de kerkuil is omgewaaid tijdens de stormvlagen van 31 maart.  Hij twitterde het volgende bericht: “Stormschade...

Nog meer ijsvogels in Grou

Van een bewoner langs de Rjochte Grou ontvingen we nog een melding van ijsvogels. “Aan de steiger van mijn tuin aan de Rjochte Grou had ik al enige tijd 5 snoeitakken van mijn knotwilgen over...

IJsvogels in Grou

Renée Slooff, wonend aan de Rjochte Grou, zag op 12 maart twee ijsvogels bij de Rjochte Grou ter hoogte van de Fumo (voormalig gemeentekantoor). Het was voor hem de eerste keer dat hij op...