Categorie: Waarnemingen

Geringde buizerd verkeersslachtoffer

Op 6 maart 2015 vond ons bestuurslid Age Kleinhuis op de RW 32 nabij de Hooivaartsbrug in Haskerdijken een dode buizerd die slachtoffer van het verkeer was geworden. De vogel bleek geringd. De ring...

goudvink

Goudvinken in Lyts Blijema

De heer Jan de Vries heeft begin maart drie goudvinken waargenomen in Lyts Blijema te Grou. De goudvink is in Midden Fryslân vooral een doortrekker, broedgevallen worden voor Grou en omgeving niet gemeld in...

Paartje Grote Zaagbek

Woensdagavond 4 maart 2015 hield zich bij de ingang van de Groundaam  een paartje Grote Zaagbek (Mergus merganser) op en toonde zich ook niet echt bang voor de voetgangers. ’s Winters willen ze nog...

Geelpootmeeuw op Pikmar

Ruurd Jelle van der Ley heeft nu ook de Geelpootmeeuw op de Pikmar waargenomen en ook op de foto gezet. De geelpootmeeuw is van oorsprong de Zuid-Europese tegenhanger van de zilvermeeuw die in Nederland veel...