Fûgelwacht Grou Site

Veel oeverzwaluwen

Tijdens een vaartocht op een mooie vrijdagmiddag zag Dicky Jonker veel Oeverwaluwen bij de zwaluwwand Rengerspôlle. Naar schatting was zeker ⅔ van het aantal gaten bezet met nestelende zwaluwen. Vorige herfst zijn de gaten...

Waterpomp voor weidevogels

Fûgelwacht Grou heeft via de BFVW een waterpomp gekocht en ingezet voor het vernatten van het land, zodat er meer voedsel voor de vogels bereikbaar komt. Bij de veehouderij van Foppe en Nynke Boersma...

Lepelaars op Goatum en in De Burd

Afgelopen week zijn er bij Grou lepelaars gesignaleerd. Op 27 april werden door Bonne Bruinsma twee waargenomen op Goutum nabij de Pikmar en op 30 april zag Angela Voorwinde op de Burd twee lepelaars....

Staartmezen in Wilhelminapark

Staartmezen zie je meestal in groepjes.Klaske Blümers zag een zestal staartmezen in de buurt van het Wilhelminapark. Enkele dagen later viel haar oog op een paartje staartmezen die in het park druk waren met...

Mooi nestmateriaal

In de natuur is afval van de een het bouwmateriaal voor de ander. Hier zien we hoe in de achtertuin van de familie Jonker aan de Drachtsterweg een stel kauwen (fr: ka’s) een warm...

Filmavond gaat niet door

De filmavond fan de Fûgelwacht Grou op vrijdag 13 maart gaat gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet door. De filmavond wordt ook niet naar een andere datum verschoven; volgend jaar is de filmavond...

Jaarvergadering 2020

De jaarlijkse ledenvergadering is op maandag 24 februari in De Bierhalle.