Resultaten

Rayon Grou

Elk jaar gaan nazorgers het veld in om zo veel mogelijk nesten te in kaart te brengen opdat boeren en loonbedrijven bij het bewerken van het land daarmee rekening kunnen houden. Van alle nesten worden de eieren worden geteld. De resultaten daarvan worden per jaar weergegeven in de tabellen Weidevogels, Nestkasten, Zwaluwen en Kerkuilen (Zie Menu Resultaten). Door een jaartal te kiezen komt u op een pagina met gegevens over dat jaar. Cursief geschreven tekst is overgenomen uit eerdere publicaties van Fûgelwacht Grou. De gegevens van een aantal jaren moeten nog worden overgezet.

Ook worden holenbroeders, zwaluwen en uilen gevolgd. De resultaten daarvan kunt u terug vinden in de tabellen.

Hieronder het rayon van Fûgelwacht Grou.

Rayon Fûgelwacht Grou

Rayon Fûgelwacht Grou