Kerkuilen 2014

De overvloed aan muizen zoals die zich dit jaar ontwikkelde, had natuurlijk ook zijn invloed op andere soorten. Alle dieren die muizen op het menu hadden staan, profiteerden van het overvloedige voedselaanbod: vossen, ooievaars, zilverreigers, blauwe reigers, purperreigers, buizerds, torenvalken, kiekendieven, ransuilen en natuurlijk ook de kerkuilen.

Het voedselaanbod had ook zijn effect op de eileg. De kerkuilen bleken al vroeg te zijn begonnen en het was eind mei al niet meer mogelijk om de vliegvlugge jongen nog te ringen. En omdat het muizenaanbod onverminderd hoog bleef gedurende de rest van het jaar, had dit tot gevolg dat de uilen tot een tweede en in in een enkel geval tot een derde leg zijn gekomen, zoals bij boer Wartena.

Jonge kerkuil

Jonge kerkuil

Dat de uitbraak van de vogelgriep het ringen verhinderde is jammer, maar het blijft een zeer opmerkelijk resultaat in een al even opmerkelijk broedseizoen. Veertig uitgevlogen jongen uit negen kasten in één broedseizoen is uitzonderlijk te noemen.

Tussen kerst en oud en nieuw zijn er nog tellingen verricht naar Ransuilen in het dorp en op andere vaste overwinteringsplaatsen, zoals de camping. Er zijn geen ransuilen gevonden; dit betekent niet dat ze er niet zijn, want ze worden ‘s avonds nog vaak jagend waargenomen. Maar het is te zacht voor de tijd van het jaar, en dan zitten ze nog niet in groepen bijeen.

Plaats Naam locatieNrContr.
datum
Aantal
eieren
Aantal juv.Uitgevl.Geringd
Ja/Nee
Opmerkingen
GrouB. Galema81426-05?55NVlogen al door de schuur
GrouJ. Hijlkema80726-05?33NVlogen al door de schuur
FriensW. Zeinstra81326-05?55NVlogen al door de schuur
GrouD. Wartena81126-05?55NVlogen al door de schuur
GrouD. Wartena81122-08?40NLegsel onbereikbaar, alle jongen dood door val uit nest
FriensW. Zeinstra81323-09
06-10
4
4
4J
GrouB. Galema81423-09
06-10
1
1
7
5
5J2 jongen dood in nest
GrouJ. Hijlkema80723-09
23-10
16
6
6J
GrouD. Wartena81123-10
07-11
02-12
77
7
7Ni.v.m. vogelgriep niet geringd; zou 02-23-2014