Nestkasten 1953

Door het jeugdwerk zijn een 12-tal nestkastjes gemaakt die in het Wilhelminapark zijn geplaatst. De heer Rizema hield toezicht en kon definitief mededelen dat tenminste 4 kastjes bewoond werden. Enige verbeteringen aan deze kastjes zal voor de toekomst een nog beter resultaat kunnen inhouden.