Nestkasten 1969

Goede resultaten

Dit voorjaar werden 35 nestkasten (vervaardigd op het Jeugdwerk) op het Rekreatieoord geplaatst en gekontroleerd door een twintigtal jongens onder leiding van een bestuurslid van onze vereniging. Het resultaat was metéén al goed te noemen. Tijdens de eerste leg werden 5 door de Koolmees en 1 door de Pimpelmees bewoond met in totaal 65 eieren. De tweede leg gaf 7 bewoonde nestkasten door de Koolmees te zien met in totaal 62 eieren. “Waarom nestkasten plaatsen?”, zult u zich misschien afvragen. Wel, om de eenvoudige reden, dat onze “holenbroeders” het wat de nestgelegenheid betreft moeten hebben van oude en vermolmde bomen, die veelal “metéén” worden opgeruimd! Daar vele van deze vogels hun jongen met insekten voeren, helpen zij weer mee om de boomopstand gezond te houden. Wij zien in ons dorp nogal vrij veel nestkasten. Vaak wordt er door de bezitters geklaagd, dat er nooit een broedgeval in wordt gekonstateerd. De oorzaak hiervan kan zijn: verkeerde opstelling (vlieggat naar noord — kastje niet in de zon); onjuiste diameter vlieggat (30mm); ongeschikte afmetingen (binnenwerks 15×15, hoogte 25 cm, vlieggat 5 cm van boven, geen ruststokje aanbrengen). Inlichtingen omtrent verschillende typen nestkasten zijn bij het bestuur verkrijgbaar. Er zijn zelfs speciale typen voor Grauwe Vliegenvanger en Boomkruiper. Nestkasten dienen ongeveer 25 meter van elkaar te worden geplaatst. Wij hopen deze aktiviteit in de toekomst nog te kunnen uitbreiden.