Nestkasten 1970

Gunstig resultaat

Onze nestkastjes op het Recreatieoord “Yn ‘e Lijte” doen het opperbest! Daar in deze omgeving geen giftige bestrijdingsmiddelen voor bomen en planten worden aangewend, is de levenskans voor de zangvogels bizonder gunstig te noemen. Tijdens het eerste broedsel werden er 15 bewoond ( 14 Koolmees en 1 Pimpelmees). Vorig jaar waren deze cijfers resp. 5 en 1. Een goede vooruitgang dusl Van het tweede legsel zijn de juiste cijfers niet bekend, omdat kontrôle toen moeilijk uitvoerbaar was. In de toekomst hopen we dat meerdere vogelsoorten aldaar in de uitgezette nestkasten tot broeden zullen komen. Ook de aantallen en soorten kleine zangvogels breidt zich op dit terrein gestadig uit. Voor de kenner en ook de wandelaar is het zeker de moeite waard in de voorzomer en zelfs in de herfst eens een bezoek aan het Recreatieoord te brengen!