Nestkasten 1971

Jeugd maakt nestkasten

Van de door de Wacht geplaatste nestkasten op het Recreatieoord “Yn ‘e Lijte” werden er 12 bezet door Koolmezen en 2 door Pimpelmezen. Dit voorjaar werden er door de Jeugd (zelf op school vervaardigde) nestkasten op daarvoor geschikte plaatsen uitgezet in het dorp. Tijdens de door henzelf uitgevoerde kontrôle bleek dat er van de 29 direkt al 14 bewoond werden door Koolmezen, wat wel bewijst dat ze erg nodig waren. Een prachtig resultaat!