Nestkasten 1975

NESTKASTEN-NIEUWS 1975

Begin mei, te weten de 12e, hebben we weer de jaarlijkse nestkastenkontrôle op het Recreatieoord-gehouden. Van de 25 gekontroleerde nestkasten bleken er 12 bewoond te zijn en wel 9 door een Koolmees, 1 door een Spreeuw en 2 door een Huismus. Indien in een gebied waar nestkasten gebruikt worden de helft daarvan jaarlijks bewoond is, dan is dat een goed resultaat, Over het algemeen was het dit jaar geen goed “Mezenjaar” als gevolg van de lang aangehouden koude in het voorjaar. Dit kwam er dan ook wel uit tijdens de kontrôle van de nestkasten in en om Grouw die veel minder bevredigend was, alhoewel enkele toen nog niet bewoonde nestkasten (13 mei), zoals uit de stoffering wel was op te maken, alsnog wel bewoond zouden worden. We waren waarschijnlijk met de kontrôle aan de vroege kant.
Van de 38 nestkasten waren er slechts 10 bewoond op die datum en wel 9 door een Koolmees en 1 door een Pimpelmees. In minstens één geval was de Koolmees verdreven door een Hommel, die vaak pas bezit van het nest neemt als de Koolmees reeds 5 à 6 eieren heeft. Deze bewaarde al een heerlijk ruikende honingachtige stof in het nestkastje. De nestkastjes voor de Grauwe Vliegenvanger (half-open type) waren vanwege de vroege datum nog niet bewoond. Deze komen pas eind mei uit hun winterkwartier terug. Later bleek dat er nog wel enige in dit type nestkast had gebroed. Vaak bleek, dat onbewoonde nestkasten als overnachtingsplaats dienst deden, doordat we verschillende malen op avond hebben gekontroleerd. Daarom dienen ze het gehele
jaar ook te.blijven hangen. Bij wijze van proef had de Vogelwacht “Grouw” dit voorjaar een 4-tal nestkasten voor Torenvalken en/of Ransuilen uitgezet. Omdat deze vogels een nogal vrij groot territoor hebben, plaatsten we ze in de Bird, Leechlân, Hôflân en Suorein, meestal aan een boom op een boerenerf met een vrije aanvliegroute‚ maar één hadden we aan één elektriciteitspaal opgehangen. Juist deze was door een Reade Wikel als nestplaats verkozen en als we goed zijn ingelicht zijn daar in het Leechlân 5 jonge torenvalken uitgebroed en groot geworden. Gelet op dit resultaat, zijn we stellig van plan dit experiment volgend jaar voort te zetten. (…)

Het bestuur.