Nestkasten 1977

Een (…) zeer belangrijke‚ aktiviteit van de Vogelwacht is het plaatsen van verschillende typen NESTKASTEN. Bij kontrôle van de 31 nestkasten in het dorp op 16 mei j.l. bleken er 16 bewoond te zijn door Koolmezen‚ wat zeer goed is te noemen, daar een bezetting van 50% de norm is. Eén kast met 9 dode jongen (voedselgebrek door koud en guur weer weinig insekten, vergiftiging door bespuiting van prooidieren, verongelukken ouderpaar door verkeer). Ook was er een kast geannexeerd door een Hommel, hetgeen
nogal veelvuldig voorkomt. Op het erf van de B.B.-Bunker waren 7 nestkasten geplaatst, waarvan er 3 bewoond waren; 1 pimpelmees, 2 koolmees (waaronder één ‘studiekast’ met dubbele wand, waarvan één doorzichtig is). Op het Recrea-
tieoord ‘Yn ‘e Lijte’ zijn 27 nestkasten van de Vogelwacht aanwezig. De bezetting was hier wat de Mezen betreft geringer (8x), daar een groot aantal nestkasten verouderd zijn, waardoor de vlieggaten te groot zijn geworden. Drie mussen en twee spreeuwen hadden van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Zoals elders reeds is vermeld geven ook de ‘nestkisten’ voor Torenvalken goede resultaten!