Nestkasten 1981

Het aantal nestkasten dat de Vogelwacht heeft uithangen bedraagt ruim 60, waarvan het grootste deel in het dorp Grouw hangt, een aantal in het recreatieoord “Yn ‘e Lijte” en een 6-tal bij de B.B.-bunker. De bezetting van de kasten loopt nogal uiteen. Zo worden de vogelkastjes rondom de bunker meestal allemaal bewoond door koolmezen en pimpelmezen. In de “Buorren” hebben we meestal een bezetting van 30 à 40 %. Het recreatieoord wordt gaandeweg minder. Doordat hier regelmatig grote bomen worden gekapt is het niet mogelijk om hier permanent gedurende een aantal jaren achtereen de nestkastjes op dezelfde plaats te houden. Voor een blijven jaarlijkse bewoning is dit wel van belang.