Nestkasten 1983

We hebben onze nestkasten gecontroleerd. We, liever gezegd Henk Borger, heeft ondanks de slechte weersomstandigheden toch een zeer hoge bewoningsgraad geconstateerd. Dat je in deze kastjes koolmezen, pimpelmezen, een gekraagde roodstaart, vliegenvanger, een wespennest en spreeuwen aantreft is altijd weer een leuk resultaat.