Nestkasten 1984

NESTKASTJES.

In 1984 hielden we de nestkastencontrôle op 18 en 19 mei.

In het dorp Grouw hangen 25 kasten van de vogelwacht. Resultaten:

 • 19 waren leeg.
 • 2 x een nest in aanbouw.
 • 3 x broedgeval koolmees.
 • 1 x broedgeval pimpelmees.

Als we er van uitgaan, dat de 2 nesten in aanbouw broedgevallen zullen worden, dan was de bewoning 24%. Dat is matig.

Yn ‘e Lyte hangen 20 kasten. Resultaten:

 • 10 waren leeg.
 • 2 x een nest in aanbouw.
 • 6 x broedgeval koolmees.
 • 2 x broedgeval spreeuw.

Bewoning dus 50% indien de nesten in aanbouw ook broed gevallen worden.

Parallelweg B.B. bunker – hier hangen 20 kasten. Resultaten:

 • 9 waren leeg.
 • 1 x een nest in aanbouw.
 • 9 x broedgeval koolmees.
 • 1 x broedgeval pimpelmees.

Een bewoning dus van 55%.