Nestkasten 1985

NESTKASTENCONTROLE op vrijdag 24-05-1985

De Buorren – gekontroleerd 53 kasten

 • leeg: 14
 • nest in aanbouw: 5
 • bewoond (jongen of eieren): 6

Parallelweg – gekontroleerd  13 kasten

 • leeg: 5
 • nest in aanbouw: 1
 • bewoond (jongen of eieren): 7

B.B. bunker – gekontroleerd 7 kasten

 • leeg: 4
 • nest in aanbouw: 1
 • bewoond (jongen of eieren): 2

Yn ‘e Lijte – gekontroleerd 20 kasten

 • leeg: 6
 • nest in aanbouw: 2
 • bewoond (jongen of eieren): 12

Opmerking:

Het magere resultaat bij de B.B.bunker is opvallend. De vermoedelijke oorzaak ligt waarschijnlijk in de overdadige begroeiing. De meeste kasten waren in het struweel nauwelijks nog te vinden. Het volgend voorjaar moeten deze worden verplaatst naar meer open plekken, zodat de aanvliegroute naar de kasten weer vrij komt.

Het percentage bewoning was:

De Buorren: 24 %
Parallelweg: 54 %
B.B. bunker: 29 %
Yn ‘e Lijte: 60 %

Voor het laatste percentage heb ik geen verklaring. De nestkasten werden voornamelijk beooond door koolmezen‚ enkele kasten door pimpels en een enkele spreeuw.

Het dank een H. BORGER.