Nestkasten 1989

Nestkasten resultaten in Grou

gecontroleerd op 16 mei 1989

Van de 22 nestkasten, die er in het dorp Grou hangen, waren er slechts 5 bewoond. Een zeer mager resultaat – ruim 22 %. Opgemerkt dient nog te worden dat er op genoemde datum ook al een nest was uitgevlogen.

Van de 13 nestkasten, die er rondom de ex-B.B.bunker hangen waren 7 bewoond en bij 2 kasten waren de bewoners nog bezig een nest te bouwen. 5 van de 7 bewoonde nestkasten waren in bezit van koolmezen, 1 in het bezit van een pimpelmees en 1 van een mus. herkenbaar aan de veren, en strootjes die uit het vlieggat hingen.
Hier dus een bezetting van ruim 53 %.

Van de 18 nestkasten “Yn ‘e Lijte’ waren 8 bewoond en 2x een nest in aanbouw.
Ruim 44 % was dus al bewoond.

Wat wel opviel was de grootte van de jonge vogels. Verschillende zaten al tegen het uitvliegen aan. Misschien komt dit wel van de warme winter. Men weet het maar nooit. Vogels zijn geen mensen.
Vinden mensen een nieuw, fraaie woning aangenaam en plezierig, zangvogels hebben het liefst een oude, verweerde kast, die in de omgeving zo weinig mogelijk opvalt. De mooie nieuwe kasten waren op een enkele uitzondering na dan ook niet bewoond.

H. Borger.