Nestkasten 1990

Hier volgt een overzicht van de nestkasten bezetting in en om Grou. De controle werd gedaan op 16 mei, met de volgende resultaten.
In het dorp Grou, waar 24 nestkasten hangen, waren 5 kasten bewoond en in 1 kast waren de bewoners nog bezig met de nestbouw – 25 procent was dus bewoond. Een mager resultaat.
Bij de B.B. bunker hangen als gevolg van de werkzaamheden aan de tunnel nog 7 kasten, 3 ervan waren bewoond en in 2 kasten was het nest in aanbouw. Ruim 70 procent bewoond.
De bezettíng in “Yn ‘e Lyte” spande de kroon. Van de 24 nestkasten waren er 18 bewoond, d.w.z. een resultaat van 75 procent.
Zo lang wij hiermee bezig zijn is dit nog nooit eerder voorgekomen. De nestkasten waren voornamelijk bewoond door koolmezen, enkele door pimpelmezen en een door een mus.
Onduidelijk blijft het grote verschil in bewoning tussen dorp en het recreatieoord.

H. Bonger