Nestkasten 1991

Lytse Fûgeltsjes

Hier volgt een overzicht van de nestkasten bezetting in en om Grouw.
De controle vond plaats in de maand mei.
Gelet op het bar slechte voorjaar waren de resultaten zeer bemoedigend.

  • Yn ‘e Lijte bevinden zich 21 kasten, hiervan waren er 6 leeg, 5 met nest in aanbouw: ± 71 % bewoond.
  • Buorren hier bevinden zich 23 kasten, hiervan waren er 9 leeg, 3 met nest in aanbouw, 11 bewoond: ± 60 % bewoond.
  • Voormalige B.B.Bunker hier vinden zich 7 kasten, hiervan waren er 2 leeg en 5 bewoond: ± 71 % bewoond.
Broedresultaten nestkasten 1991
Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees22
Pimpelmees3
Spreeuw7