Nestkasten 1992

Lytse Fûgeltsjes

Afgelopen jaar vond de controle van de nestkasten plaatst op 15 en 22 mei. Op 15 mei controleerden wij het dorp Grou en de kasten rondom de voormalige B.B.bunker. Van de 20 kasten in het dorp Grou waren 9 bewoond en 11 leeg. De leeftijd van de jonge vogels, in de hoofdzaak koolmezen, varieerde van bijna net uit het ei tot bijna vliegvlug. Rondom de voormalige B.B.bunker hangen nog een zestal kasten.
Twee van de zes waren leeg, terwijl de resterende 4 bewoond werden door koolmezen. Een week later op 22 nei gingen we naar de camping. Ook hier hingen 20 nestkasten, waarvan 10 waren bewoond. Het was duidelijk merkbaar dat we een week verder in de tijd
waren. De meeste Jonge vogels waren al flink groot en van 1 van de nesten waren de jongen al uitgevlogen‚ hetgeen we concludeerden uit het ene onbevruchte ei, dat was achtergebeven in de kast.
In 1 van de kasten net een voor mezen veel te groot vlieggat‚ troffen we 4 jonge spreeuwen aan. Een prachtig gezicht – 4 jongen met de bekken wagenwijd open – wachtend op voedsel.

H. Borger.

Op 30 oktober wordt er een bijeenkomst belegd met de leden van de Werkgroep Nestkastenproject. Besproken wordt het uitgebreide nestkastenproject dat is opgezet door Anton Huitema en Dicky Jonker.
Het project bestaat uit het ophangen van ca kasten, voornamelijk voor koolmezen en beetje pimpelmezen; dat is een uitbreiding van ca 23 kasten. Locaties zijn de bebouwde kom, recreatieoord Yn ‘e Lijte en omgeving BB-bunker. De kasten zijn gemaakt door Joop de Vries, Peet Reitsma en Sietse Krist, het hout is beschikbaar gesteld door Halbertsma Pallets. Iedere kast krijgt een eigen code.

Verder zijn er voorstellen voor uitbreiding van het nestkastenproject voor andere soorten holenbroeders, zoals boomkruiper, vliegenvanger, roodstaart, steenuil, kerkuil, torenvalk en ransuil.