Nestkasten 1994

Nestkasten project

Ook in het afgelopen voorjaar en in de zomer zijn de vier nestkastencontroleurs weer druk bezig geweest met het verzamelen van gegevens. Helaas moesten we constateren dat er op de camping nogal wat nestkasten verdwenen zijn, daar men druk met de camping aan het verbouwen is. Van de daar aanwezige 28 kasten zijn er nog slechts 16 kasten over. Verder zijn er vrijwel geen wijzigingen opgetreden in het aantal nestkasten. Onderstaand kunt een een vergelijking aantreffen van de diverse locaties, aantal nestkasten en het bezettingspercentage in 1993 en 1994.

Broedgevallen per vogelsoort

Broedresultaten nestkasten 1994

Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees14
Pimpelmees6
Ringmus1
Spreeuw4
Torenvalk3
Holenduif1
Huismus0
Grauwe vliegenvanger1