Nestkasten 2001

Broedresultaten nestkasten 2001
Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees16
Pimpelmees6
Ringmus18
Torenvalk2
Holenduif1
Spreeuw2