Nestkasten 2002

Broedresultaten nestkasten 2002
Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees1
Pimpelmees1
Ringmus12
Spreeuw1