Nestkasten 2004

Broedresultaten nestkasten 2004
Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees22
Pimpelmees10
Ringmus20
Huismus3
Torenvalk2
Gekraagde roodstaart1
Boomklever1
Grauwe vliegenvanger1
Spreeuw1