Nestkasten 2005

Broedresultaten nestkasten 2005
Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees15
Pimpelmees5
Ringmus20
Torenvalk2
Gekraagde roodstaart1
Boomklever1
Bonte vliegenvanger1