Nestkasten 2006

Broedresultaten nestkasten 2006
Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees21
Pimpelmees10
Ringmus19
Holenduif1
Gekraagde roodstaart1
Spreeuw1