Nestkasten 2007

Broedresultaten nestkasten 2007
Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees31
Pimpelmees17
Ringmus23
Torenvalk1
Grauwe vliegenvanger1