Nestkasten 2008

Werkgroep Nestkasten Fûgelwacht Grou

Jaaroverzicht 2008

Al sinds 1970 is deze werkgroep actief binnen onze vogelwacht met het ophangen, verzorgen en controleren van nestkastjes. De nestkasten hadden niet alleen aantrekkingskracht op vogels, maar ook op vandalen. Dat is namelijk de oorzaak van de afname van het aantal kasten. Vooral die in het dorp waren gewild roversgoed. Maar we laten ons niet kisten door dit soort verwerpelijke daden en bouwen komende winter vrolijk verder.

Wat de vogels betreft was het kommer en kwel. De natte zomer en een wisselend voorseizoen zullen hier debet aan zijn. Er vielen alleen
eerste legscls te noteren, waarbij ook het aantal broedparen is afgenomen. De koolmezen, en meer nog de pimpelmezen, waren in aantal iets minder en de grootte van de legsels over het algemeen middelmatig met een enkele uitschieter naar boven. Bij de ringmussen was het annoede troef. Vooral De Burd zat ver onder de maat. De winterkoning zorgde op Goatum voor een verassing, door 3 broedgevallen. Op zich bijzonder omdat deze vogel veelal de voorkeur geen aan een eigen nest. Vaak worden ze verdrongen door de grotere koolmezen. Twee lcgsels waren succesvol en zorgden voor een lichtpuntje.
De torenvalk maakte wederom geen gebruik van de kasten en dat lijkt helaas een trend te worden. Het was zo wie zo een zeer armoedig jaar voor roofvogels en uilen. De grauwe vliegenvanger kon ook al niet voor wat extra vreugde zorgen en liet zich niet zien.

Particulieren kunnen participeren in ons project, waarbij u een nestkastformulier afhaalt en deze na het broedseizoen weer inleven. U dient uiteraard wel over een nestkast te beschikken. Ook andere wetenswaardigheden met betrekking tot nestkasten en hun bewoners kunt u melden op onderstaand telefoonnummer.

De werkgroep: Tseard Snoek, Jan Wester, Jaap Jellcma, Age Kleinhuis, Jappie Bijlsma en Gerrit Ypes Jellema

Broedresultaten nestkasten 2008

Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees29
Pimpelmees12
Ringmus12
Torenvalk3
Winterkoninkje3