Nestkasten 2010

WERKGROEP NESTKASTEN

Het totaal aantal kasten bedroeg 96 stuks, waarvan 15 binnen de bebouwde kom en 81 in het buitengebied.

Het was een goed jaar voor de nestkasten. Afgezien van de tegenvallende resultaten door het koude weer, waardoor er weinig insecten waren voor de jongen, was het een frustrerende ervaring om te zien dat wederom een flink aantal nestkasten was vernield of beschadigd door baldadigheid. Bij de bunker was er zelfs een kast in de brand gestoken.

In verband met de inventarisatie hebben wij onze  kasten op ooghoogte gehangen, zodat we dan zonder ladder kunnen. Zodoende kunnen we ook het grote aantal kasten onderhouden met de kleine groep mensen. Daarnaast heeft dit het voordeel dat het heel veilig en gemakkelijk is om in de kasten te kijken voor de kinderen van de basisscholen, die met enige regelmaat meegaan bij de inventarisaties. Vaak hebben ze meegeholpen de kastjes te maken en kunnen zodoende ook zien wat erin kan komen. Kinderen krijgen hierdoor een stukje natuurbesef.

De mensen van onze nestkast werkgroep zijn erg gefrustreerd geraakt door deze doorgaande vernielingen en bleven er weinig plezier meer aan. We hebben als bestuur ondertussen aangifte gedaan bij de politie wegens vernieling en dierenmishandeling, want in de vernielde kasten zitten soms vogels te broeden of met jongen.

Broedresultaten nestkasten 2010

Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees1916
Pimpelmees87
Ringmus119
Spreeuw22
Torenvalk33
Boomklever11
Winterkoninkje11