Nestkasten 2012

Broedresultaten nestkasten 2012
Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees24
Pimpelmees7
Ringmus14
Spreeuw1
Torenvalk2