Nestkasten 2014

Nestkasten 2014

Broedresultaten nestkasten 2014
Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees2422
Pimpelmees1111
Ringmus98
Spreeuw33
Torenvalk3 (1 via RAS)3 (1 via RAS)
Grauwe vliegenvanger11
Boomklever11
Wilde eend (eendenkorven)41
Winterkoninkje44

Zoals uit de resultaten al blijkt zijn de broedsuccessen in de nestkasten groot. Bijna alle legsels zijn helemaal uitgevlogen en dit is direct terug te voeren op de milde omstandigheden in het voorjaar en de voorzomer waardoor er veel insecten en ander voedsel was.

Grauwe vliegenvanger

Grauwe vliegenvanger. Bron: Wikipedia

Het Retrapping Adults for Survival (RAS-)project is een ringproject van het Vogeltrekstation dat zich specifiek richt op hjet meten van de overleving van Nederlandse broedvogels. Het project is gestart in 1998, maar gaandeweg zijn ook oudere gegevens met terugwerkende kracht aan het RAS-programma toegevoegd.
Het doel van het project is om zo veel mogelijk terugvangsten of waarnemingen van één vogelsoort binnen een vastomlijnd gebied te verzamelen, die het mogelijk maken om de overlevingskansen van een reeks van vogels te volgen. Kennis van de overlevingskansen van vogels is van essentieel belang voor doeltreffende beschermingsmaatregelen.
Het gebruik van kleurringen kan een goed hulpmiddel zijn om terugmeldingen van broedvogels te vergaren zonder de vogels te hoeven vangen.