Nazorg 1962

Veldoverzicht

Een koud voorjaar – op 1955 na het tot dan toe koudste voorjaar van de eeuw – zorgt ervoor dat het eerste kievitsei pas op 23 maart wordt gevonden in Gelderland. Een dag later werd in Winsum het eerste ei van Fryslân gevonden en op 30 maart gong G. Zijlstra troch de knibbels om hjir it earste aai ûnder de pet te skowen. Voor de eierzoekers was het een slecht jaar.

De tellingen van de verschillende weidevogels wezen uit het aantal vogels ongeveer gelijk was aan 1961.

Broedresultaten

Door het koude voorjaar werd er later gemaaid. Voor de vogels kwam dat goed uit want ook zij kwamen later tot broeden. De schade door predators was normaal. Voor het vangen van wezels is voor het eerst op kleine schaal in het Leechlân gebruik gemaakt van vallen. Daar zijn een stuk of wat beestjes mee gevangen.

Nestbescherming

In totaal zijn 255 nestbeschermers uitgezet over 989 eieren. Het broedresultaat was 78 %.