Nazorg 1963

Een strenge en lange winter hield heel Fryslân in de greep. Op 18 januari was de barre Elfstedentocht, die door Reinier Paping werd gewonnen en slechts door 69 fan de 10.000 gestarte deelnemers werd uitgereden.

Toen 18 februari de dooi inzette in de zuidelijke helft van het land wist het KNMI te melden dat ook in het Noorden weldra de dooi zou invallen. Fansels eltsenien tige bliid mei dit berjocht, mar âlde Pekema dy’t al 80 winters oer ‘e holle waeid wiene hie der net folle fedúsje yn.Hy wist it jammergenôch ek dizze kear better as de waerprofeten út De Bilt. De ús taseine súdweste wyn mei 5 graden teiwaar draeiden út op noardewyn mei 5 graden froast. Yn lettere dagen waerd it nochris 12 graden ûnder nul. Dochs moat sein wurde dat it de lêste wike fan Febrewaris moai wader wie. Nachts frear it bytiden hynste-iis mar oerdei wie it stil en sinnich en om middeihinne mar amper froastich.

Begin maart viel dan toch de dooi in. Op 3 maart draaide de wind naar het zuidwesten en werk het in de middag al 5 graden. De keiviten kwame terug en dwarrelden over de restanten van sneeuw en ijs op het bevroren land. Echter op 14 maart vroor het in de nacht weer 7 graden.

Op 17 maart werd bij Denekamp het eerste kievitsei gevonden. Groot was de verbazing toen  een dag later het eerste ei van Fryslân bij Rinsumageest werd gevonden.

Schermafbeelding 2016-02-01 om 16.21.35

De eierproductie kwam moeizaam op gang waarschijnlijke oorzaak was de aanwezige vorst in de grond waardoor de vogels te weinig voedsel konden vinden. Hoewel april qua weer vrij normaal verliep bleef ook in die maand het aantal eieren achter. Het aantal kieviten werd geschat op 80 % van 1962.

De lange winter had ook grote gevolgen voor de boeren. Zo was eind maart bij veel boeren de wintervoorraad voor de koeien op. Omdat ook de grasgroei laat was, moesten boeren soms alle land door koeien laten beweiden om die in leven te houden. In die gevallen was het ondoenlijk om met nestbeschermers te werken.

Nestbeschermers

In totaal werden 140 nestbeschermers uitgezet over 72 nesten fan de kievit, 34 nesten grutto, 3 nesten tureluur, 24 nesten scholekster, 3 nesten watersnip, 3 nesten kemphaan en 1 nest slobeend. Daarmee werden 532 eieren beschermd. Hiervan gingen 128 verloren (24 %).