Nazorg 1966

Nestbescherming 1966

Leden van onze werkgroep zijn in het afgelopen voorjaar weer bijzonder actief geweest met de daadwerkelijke bescherming van de eieren van water- en weidevogels. In ons wachtgebied werden niet minder dan 3688 eieren van broedende vogels op bijzondere wijze beschermd. 578 nesten met in totaal 2128 eieren worden door middel van stokken gemerkt om het uitwaaien te voorkomen en over:

Schermafbeelding 2016-01-20 om 09.15.48

werden nestbeschermers geplaatst om ze tegen stuktrappen van het vee te behoeden. Zonder Eend en Slebeend, dus alleen van de weidevogels, waarbij we abusievelijk ook de Watersnip rekenen, waren de aantallen respectievelijk 336 nestbeschermers over 1268 eieren. Hiervan gingen verloren: Kievit 146. Grutto 76, Scholekstor 22, en Tureluur 4. In totaal dus 248 eieren of 19.6 %.

Deze verliezen werden veroorzaakt door:

Schermafbeelding 2016-01-20 om 09.16.24

Van de slobeend gingen 2 nesten met resp. 10 en 12 eieren verloren door toedoen van roofvogels. De gemiddelde nestbezetting van de Kievit was 3,78, van de Grutto 3‚74, van de Scholekster 3,64 en van de Tureluur 3,91.

Van de 578 nesten, die met stokken gemerkt werden, gingen aan eieren verloren door wezel 40, kraaien en eksters 27, uitmaaien 17, door vogel verlaten 24, door vee vernield 20, niet bevrucht of met dode vrucht 10 en van 42 eieren kon de oorzaak niet worden vastgesteld.

Totaal verlies 180 eieren of 7,7 %

De gemiddelde nestbezetting bedroeg hier: Kievit 3,80, Grutto 3,89 en Scholekster 3,53. Dat ruim 80 % van de eieren onder de nestbeschermers en ruim 92% van de gemerkte eieren in de gras— en hooilanden zijn uitgebroed, geeft opnieuw duidelijk aan, hoe belangrijk deze tank van een Vogelwacht is. Deze goede resultaten, waarop we met recht trots zijn, danken we aan de grote medewerking van de veehouders en de loonbedrijven en natuurlfik niet het minst aan de activiteit van onze werkgroep.