Nazorg 1967

NESTBESCHERMING 1967

In de overtuiging, dat niet alleen de medewerkers, doch alle leden van onze wacht geïnteresseerd zijn in het wel en wee van onze water- en weidevogels laten we ook nu een overzicht volgen van de aktiviteiten en de resultaten die onze onvolprezen werkgroep met medewerking van de veehouders en de loonbedrijven in het afgelopen broedseizoen heeft bereikt. De tussen ( ) geplaatste cijfers zijn die van het broedseizoen 1966. Er werden 332 (345) nestbeschermers geplaatst in door vee beweide percelen grasland over totaal 1208 (1360) eieren, verdeeld als volgt:

Schermafbeelding 2016-01-14 om 11.35.26

Gemiddelde nestbezetting: Kievit 3,55; Grutto 3,79; Scholekster 3,52; Tureluur 3,96; Hatersnip 3,85; Kemphaan 4,00.

De verliezen van wateroverlast worden veroorzaakt door de zware onweersbui met overstelpende regenval op Pinkstermaandag.

In percelen grasland bestemd voor maaien werden 537 (578) nesten met totaal 2208 (2328) eieren met stokken gemerkt, verdeeld als volgt:

Schermafbeelding 2016-01-14 om 11.41.30

 

Hierbij gingen 242 of ± 11 %  (7,7 %) verloren. De gemiddelde nestbezetting was hier: Kievit 3‚48; Grutto 3,65; Scholekster 3,36; Tureluur 3‚84; Watersnip 3,70; Kemphaan 4,00.

Schermafbeelding 2016-01-20 om 09.33.17