Nazorg 1968

NESTBESCHERMING 1968

Dankzij de grote medewerking van de veehouders en het personeel van diverse loonbedrijven kan de werkgroep van de Vogelwacht in het afgelopen voorjaar weer goede resultaten boeken met de nestbescherming. Vooral de “oude garde” heeft zich weer erg verdienstelijk gemaakt met het plaatsen van nestbeschermers in door vee beweid land en het merken van nesten in land dat bestemd was om gemaaid te worden. Er werden in totaal 363 nestbeschermers geplaatst over 1494 eieren, verdeeld als volgt:

Schermafbeelding 2016-01-14 om 12.14.59

De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op het broedseizoen van 1967. Het totale verlies van 318 eieren of 21‚3 % werd veroorzaakt door: stuktrappen door het vee (meest jongvee) 5 %; wezel en hermelijn vernielden 4,4 %; een paar honden 1,3 %; kraaien en eksters 3,1 %; 1 % werd door de broedende vogel verlaten, terwijl van 5,6 % der eieren het verlies niet kan worden vastgesteld. Bij veehouder G. de Roos op Goëngahulzen werd bij jongvee een proef genomen met nestbeschermers‚ waarvan het prikkeldraad door gewoon dun kramdraad werd vervangen. 3 nesten van de Kievit, 4 van de Grutto en 1 nest van de Tureluur worden op deze wijze met 4 of 6-potige beschermers afgedekt, maar het experiment mislukte totaal. Geen nest bleef gespaard. De eieren werden niet stuk getrapt, doch allemaal door het nieuwsgierige jongvee met de snuit kapotgedrukt. (De resultaten van deze proef zijn niet in bovengenoemd overzicht opgenomen).

In percelen grasland bestemd voor maaien werden 556 nesten met totaal 2181 eieren met stokken gemerkt, verdeeld als volgt:

Schermafbeelding 2016-01-14 om 12.23.42

In eerste instantie bedroeg het verlies aan eieren slechts 11,8 % van het totaal. (Door uitmaaien 2,0 %; door wezel of hermelijn 2,3 %, Terwijl van 7,5 % het verlies niet kon worden vastgesteld). Na het maaien zijn eveneens nog eieren verloren gegaan, doordat de broedende vogel soms niet op het nest terugkeerde. Hoe groot dit verlies was, kon niet gecontroleerd worden.

De gemiddelde nestbezetting van de Kievit, gerekend over het totaal aantal broedende nesten, bedroeg 3,64. De verdeling was als volgt:

Schermafbeelding 2016-01-14 om 12.55.15