Nazorg 1973

VOGELBESCHERMING 1973

De broedresultaten van de Weide- en Watervogels, ons verstrekt door de 70 leden tellende Werkgroep, die in de periode van 26 april tot 1 juni haar beschermende taak uitvoert in ons Wachtgebied van 2000 HA, leverde het volgende overzicht op:

 

Schermafbeelding 2016-01-21 om 21.57.53

In de vergelijking met 1972 dient in aanmerking te worden genomen, dat wij helaas in het afgel”en jaar van enkele rayons geen opgave mochten ontvange. In te beweiden grasland percelen werd 185 maal van een nestbeschermer gebruik gemaakt met in het algemeen goede resultaten, terwijl 1167 nesten in gras— en hooioogst percelen werden aangemerkt met stokken. Bovendien werden nog bewaakt: 38 nesten met in totaal 259 eieren van de Meerkoet, 11 — 81 Waterhoen; 5 — 10 Zwarte Stern. Aangetroffen broedparen: M Torenvalk; 7 Knobbelzwaan; 1 Ransuil; 1 Velduil; 17 Zwarte Kraai en 20 Ekster. Om bovengenoemde resultaten te bereiken is er door de leden van onze Werkgroep heel wat werk verzet en wij zijn daar bijzonder trots op! Toch is het nog zo, dat wij met het oog op een intensivering van deze taak van onze Wacht, de steun van meer “veldmensen” nodig hebben. De te beschermen rayons zouden dan verkleind kunnen worden, waardoor ieders taak aanmerkelijk lichter zou worden. Wij hopen, na meerdere oproepen in het verleden, op spoedige aanmelding van velen, die het goed met onze Weidevogels menen! Vooral voor gepensioneerden, maar ook anderen, die van veld en vogel houden, is er in de periode, dat de natuur op z‘n’mooist is, een dankbare taak met veel natuurgenot weggelegd. Opgave bij bestuur!