Nazorg 1983

Het koude en natte voorjaar van 1983

Een nat en koud voorjaar met al vrij vroeg, 13 maart, het eerste kievitsei. Het eerste Idaarderadeelster ei wordt pas 10 dagen na het eerste ei gevonden. Op diezelfde datum wordt ook een ‘broedsje’ skries gevonden.

In het jaarverslag van de BFVW lezen we dat door de uitzonderlijke slechte omstandigheden, veroorzaakt door de aanhoudende regenval en koude, van het vroege legsel veel verloren is gegaan. Wat we in onze weilanden denk ik niet meemaken, was dat veel nesten van een verstevigde onderlaag moesten worden voorzien, omdat de eieren in de tot en met doorweekte kleigrond dreigden weg te zakken. Of zoals het in Frysk en Frij fraai stond weergegeven:

Schermafbeelding 2016-02-10 om 20.34.40

De 86 nazorgers met 2373 ha. onder hun h0ede blijken ondanks alle koude en natte weilanden toch uitstekende broedcijfers op te leveren. Ruim 1600 eieren meer dan in 1982, ruim 1600 nesten aangemerkt en 39 legsels door middel van nestbeschermers beschermd. 

Ook de 781 broedparen kievit, 658 grutto, 425 scholekster, 163 tureluur, 24 kemphaan, 35 watersnip, 5 wulp, 61 slobeend en 7 zomertaling zullen deze nazorg waarderen.