Nazorg 1989

Resultaten

Kievit 664
Grutto  599
Scholekster 291
Tureluur 113
Watersnip 21
Kemphaan 4
Aantal hact. 2218 (2326)

1989_weidevogelgrafiek002