Nazorg 1990

TOELICHTING VELDWERK 1990

Resultaten

’90 (’89)
Kievit 540 (664)
Grutto 487 (599)
Scholekster 273 (291)
Tureluur 79 (113)
Watersnip 7 (21)
Kemphaan 2 (4)
Aantal hact. 2218 (2326)

Uit het bovenstaande blijkt een nogal grote daling t.o.v. 1989. Dit is niet alleen het geval in ons eigen nazorg-rayon, maar het beeld over de gehele provincie. Jan Hoekstra, degene die de resultaten van de gehele provincie verwerkt, schrijft in ‘Vanellus‘ het volgende:

‘ Het nazorg-seizoen van 1990 zal de geschiedenis ingaan als het seizoen met prima weer. Sommigen lieten zich echter verrassen door het snel groeiende gras. Het gevolg was dat men de nesten niet meer kon vinden. Wie alleen de gevonden nesten
opgaf, onderwaardeerde daardoor zonder meer het aantal broedparen.’

Verder werden er in on nazorg-rayon de volgende soorten nog gevonden:

Wulp 11, Meerkoet 65,  Waterhoen 1 Fuut 13, Wilde Eend 138,  Krakeend 1,  Bergeend 1,  Gele kwikstaart 12,  Veldleeuwerik 42, Fuut 13,  Slobeend 21, Zomertaling 2, Graspieper 16.

Het bestuur dankt een ieder die zich heeft ingezet voor de nazorg. Ook willen we de boeren bedanken voor hun medewerking.

1990_weidevogelgrafiek