Nazorg 1992

Uit bijgaande staafdiagram blijkt dat de daling van de resultaten van de laatste jaren bijna tot stilstand is gekomen. Dit is op zich een gunstig resultaat. De verwachting is eigenlijk dat de volgende jaren een stijging van het resultaat zal laten zien. Deze verwachting is
gebaseerd op de tendens van de laatste 10 Jaar. Deze laat qua resultaat pieken en dalen zien. 

Enkele bijzonderheden, welke door de nazorgers tijdens het broedseizoen zijn opgevallen.

  • 1 paar bergeenden met 9 eieren.
  • In 1 rayon gingen naar liefst 12 nesten van grutto’s: verloren door meeuwen, kraaien of eksters.
  • De patrijs werd jammer genoeg naar 2 keer waargenomen.
  • Er werd 1 broedgeval (8 eieren) van de zomertaling geconstateerd.
  • Van de kleine plevier werden 2 nesten met elk 4 eieren gevonden op het zand bij de nieuwe snelweg.

Schermafbeelding 2016-01-15 om 11.54.54