Nazorg 1993

NAZORGRESULTATEN 1993

Hierbij een overzicht van de resultaten van het nazorg seizoen 1993. De grafiek geeft de gevonden nesten weer. Dat de grutto achter blijft ten aanzien van vorig jaar heeft te maken met de snelle grasgroei waardoor de nesten moeilijk te vinden waren Toch zijn wij verheugd te kunnen zeggen dat de resultaten ten aanzien ven het vorige seizoen bijna gelijk zijn gebleven.
Het is echter ook duidelijk geworden dat sommige gebieden gewoonweg slecht zijn. Dit heeft vermoedelijk te maken met diepteontwatering, snelgroeiende grassoorten in combinatie met aan droog voorjaar. Daardoor konden de vogels niet voldoende voedsel bemachtigen en trokken neer andere percelen. Dat de resultaten niet tegenvallen heeft te maken met de verschuiving naar andere gebieden waar veel grotere concentraties van weidevogels aangetroffen werden. ln de toekomst zullen we voorzichtig met deze gebieden moeten omspringen.

De resultaten van de nestbeschermers dit jaar waren prima. Van de 121 geplaatste nestbeschermers behaalde 88,5 % een positief resultaat. 
Hieropvolgend wil het bestuur ook dit jaar de 120 nazorgers dank zeggen voor de vele vrijwillige uren welke in dit werk zijn gestoken. Hulde. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de welwillende medewerking van onze boeren.

“Gean sa troch”

Schermafbeelding 2016-01-14 om 21.53.04