Zwaluwen

Gierzwaluw

Gierzwaluw

Gierzwaluw

Grou wordt een echt gierzwaluwdorp

De Gierzwaluwen die vanuit zuidelijk Afrika zijn gearriveerd komen hier eind april om hun nest op te zoeken, te broeden en 2 of 3 jongen groot te brengen. Eind juli begin augustus zijn deze zwaluwen al weer vertrokken. Daarmee is de gierzwaluw maar drie maanden in Nederland voor de hele broedcyclus.

De Gierzwaluw is groter dan de andere zwaluwsoorten, waarvan ze overigens geen familie is. We zien ze meestal in groepjes bij elkaar.

Gierzwaluwen hebben een donkerbruin verenkleed en een lichter keelvlek. Door de lange smalle gebogen vleugels die naar achteren zijn gericht en de korte gevorkte staart lijken de vogels in de lucht op ankertjes. De naam Gierzwaluw heeft niets met de aaseter te maken maar verwijst naar het gierende geluid dat de vogels maken als ze elkaar speels met hoge snelheden achterna zitten. Het is een genot deze luchtacrobaten te volgen. Het zijn echte vliegkunstenaars die dag en nacht in de lucht verblijven.

En net als bij de nestkastbroeders was het grote aanbod van insecten ook terug te vinden in de resultaten van de Gierzwaluwen.

Klik op een jaartal om de resultaten van dat jaar te bekijken.

          
20112012201320142015
2001200220032004200520062007200820092010
Huiszwaluw
Huiszwaluw

Huiszwaluw

De huiszwaluw bouwt een komvormig nest tegen rotswanden: kliffen en berghellingen vormden de natuurlijke omgeving. Maar huizen van baksteen en beton voldoen de huiszwaluw ook prima en deze zwartwitte vogel is bij ons dan ook een echte cultuurvolger geworden. Het nest wordt gemaakt van klei en zand, kunstig vermetseld tot een knusse woning. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten. In volle vlucht worden deze gevangen, waarbij de wendbaarheid van de zwaluwen goed van pas komt. Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar Tropisch- en Zuid-Afrika vliegen om te overwinteren.

Concentraties van de ‘wytgatswel’ worden gevonden in Lyts Blijema. Verder zit de soort verspreid door het dorp, meldingen kwamen o.a. vanuit Oostergoostraat, Kievitstraat, Roerdompstraat, Vlet, Drachtsterwei en Allingawier

Boerenzwaluw

De naam van de boerenzwaluw verraadt de bijzondere band die deze vogel met de mens heeft. De boerenzwaluw is een soort die altijd in gebouwen nestelt. Het nest wordt van leem en plantenmateriaal gemetseld tegen muren, daklijsten, schiphuizen en balken en lampen in boerenstallen. Van april tot oktober verblijven deze trekvogels in Nederland, de winter wordt in Afrika doorgebracht. Eén zwaluw mag dan nog geen zomer maken, een hele groep zwaluwen die uit Afrika terugkomt doet bij menigeen de voorjaarskriebels ontstaan. Boerenzwaluwen zijn echte luchtacrobaten: het is bekend dat een mannetje meer succes heeft bij de vrouwtjes naarmate zijn staartpunten langer zijn. Waarschijnlijk zijn mannetjes met lange staarten wendbaarder en daardoor in staat meer insecten te vangen. Dat heeft natuurlijk grote voordelen bij het grootbrengen van jongen.

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

Meldingen over zwaluwen graag naar :

Wieger Klaas Sjoerdsma, tel. 622036
Klaas Jan Jongstra, tel. 621180