Zwaluwen 2010

Resultaten en ontwikkelingen Zwaluwenpopulaties in Grou.

Huiszwaluw:

Op verschillende plekken in Grou zijn renovaties en schilderwerkzaamheden afgelopen jaar uitgevoerd. Op deze plekken verliezen de huiszwaluwen hun broedplaatsen. Het vogeltje is gelukkig creatief en vindt veelal weer een andere broedplaats. De totale hulszwaluw populatie is dit jaar toegenomen.

Boerenzwaluw:

Dit jaar weer enkele opgaven van plekken waar de boerenzwaluw nestelt, toch hebben we het idee dat we geen volledige inventarisatie
van deze zwaluwsoort kunnen weergeven.

Gierzwaluw:

Ondanks het plaatsen van zwaluwdakpannen in de prinsessenbuurt i.v.m. renovatie van de daken is de populatie gierzwaluwen hier sterkt
afgenomen. We hopen dat de vogels in de toekomst de kunstpannen gaan vinden. We zien dat de vogels zich meer naar het westen verplaatsen de Pluut, Tsjotter zijn al plekken waar de vogels dit jaar nestelen. Het Masterwielsmaplein is nog steeds zeer in trekt bij de gierzwaluw hier zijn wel 20 broedgevalten bekend.

De totale gierzwaluw populatie is dit jaar afgenomen en staat de komende jaren sterk onder druk!

 plaatsennesten
Huiszwaluw60120
Gierzwaluw76225
Boerenzwaluw770